Η Ευαγγελία Παπανικολάου, PhDc, ΜΑ, Μsc, FAMI, είναι μουσικοθεραπεύτρια, κλινική επόπτρια και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια της μεθόδου μουσικοθεραπείας “Guided Imagery & Music”(GIM). Έχει σπουδάσει Μουσική στην Ελλάδα, Ψυχοδυναμική Μουσικοθεραπεία και Κλινικές Νευροεπιστήμες και Ανοσολογία στη Μ. Βρετανία (Roehampton University) και στη Δανία στο Danish Institute for GIM. Στο παρόν, είναι υποψήφια διδάκτωρ Μουσικοθεραπείας με υποτροφία του πανεπιστημίου Aalborg της Δανίας, ένα από τα μεγαλύτερα εξειδικευμένα πανεπιστήμια στο χώρο της μουσικοθεραπείας παγκοσμίως. Το αντικείμενο της έρευνάς της αφορά ασθενείς στο χώρο της ογκολογίας, και ειδικότερα γυναίκες με γυναικολογικό καρκίνο και καρκίνο του μαστού.

 

Έχει 15ετή κλινική εμπειρία στη μουσικοθεραπεία με παιδιά, εφήβους και ενήλικες στα πλαίσια της ψυχικής υγείας, της ειδικής αγωγής και της ογκολογίας σε διάφορους φορείς και νοσοκομεία. Στο παρόν είναι συνεργάτης του ΚΕΦΙ (Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων & Ιατρών) ενώ έχει υπάρξει επιστημονική συνεργάτης της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στις μονάδες Εφηβικής Ιατρικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής καθώς και στο Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο (Ψυχιατρικό τμήμα) και στο κέντρο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης Ανέλιξη.

 

Με την εκπαιδευτική της ιδιότητα, εκπαιδεύει ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών ψυχικής υγείας στη μουσικοθεραπεία GIM σε Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Ολλανδία και Μ. Βρετανία, ενώ είναι υπεύθυνη εκπαιδευτικού συντονισμού στο IMAGEing: European GIM Trainings. Διδάσκει μουσικοθεραπεία (Adjunct Professor) στο Hellenic-American University/Ελληνο-Αμερικανικό Κολλέγιο (HAEC), ενώ στο παρελθόν έχει συνεργαστεί ως επισκέπτρια διδάσκουσα με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συμβουλευτικής).


Η Ευαγγελία Παπανικολάου έχει διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη και διάδοση της Μουσικοθεραπείας στην Ελλάδα και η συνεχής πολύπλευρη δραστηριότητα της συμβάλλει στη σύλληψη και ανάπτυξη σημαντικού αριθμού δημοσιεύσεων σε έγκυρα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Είναι μέλος της συμβουλευτικής συντακτικής επιτροπής (advisory editorial board) στο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό “Approaches”, μέλος και ιδρυτική πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ), εκπρόσωπος της Ελλάδας στo European Music Therapy Confederation (EMTC) και μέλος του Association for Music and Imagery (USA) και του European Association for Music and Imagery (EAMI).


Δημοσιεύσεις

 • Papanikolaou, E. (2015) Country report on professional recognition of music therapy-Greece, άρθρο στο Approaches: Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική, Ειδικό τεύχος “Music Therapy in Europe: Paths of Professional Development”, 7(1),153-154

 •  Papanikolaou, E. (2015) Short GIM sessions in the treatment of adolescents with eating disorders άρθρο στο Grocke, D & Moe, M.(Eds). Guided Imagery &; Music (GIM) and Music Imagery Methods for Individual and Group Therapy: A spectrum of approach, Jessica Kingsley Publishers, London, UK
 • Ακογιούνογλου, Δ., Ετμεκτζόγλου, Ι., Παπανικολάου, Ε. (2015), Η εκπαίδευση στη Μουσικοθεραπεία, άρθρο στο Γιώτης, Λ.., Μαραβελής, Δ., Πανταγούτσου, Α & Γιαννούλη, Ε. (εκδ.) Η Συμβολή των Ψυχοθεραπειών μέσω Τέχνης στην Ψυχιατρική Θεραπευτική, Vita Publications, Αθήνα
 • International Music Therapy Dictionary, (Ed. Kirklan, K. 2013), συνεργάτης συγγραφέας (contributor), Routledge Publications: ΝΥ, London
 • Παπανικολάου, Ε. (2012) Ανταπόκριση από συνέδριο: 21ο Διεθνές Συνέδριο του Association for Music and Imagery – Ποτίζοντας τον Σπόρο: Φροντίζοντας το Δώρο”. Approaches: Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική, 4(1), 67-69, στο http://approaches. primarymusic.gr
 • Mantziou S., Papanikolaou, E., & Körlin, D.(2012) Communicative Musicality in a Parallel Way of the Interaction between Mother – Infant and Guide -Traveller: A Preliminary report (poster presentation) 10th European GIM Conference, 19-23 September, Sweden (παρουσίαση poster)
 • Παπανικολάου, Ε. (2011) Αφιέρωμα στην Helen Bonny, άρθρο στο Approaches: Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική, 3(1), 6-7
 • Παπανικολάου, Ε. (2011). Δεκτική Μουσικοθεραπεία Guided Imagery and Music ως κλινική προσέγγιση, άρθρο, Approaches: Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική,       Πρακτικά 1ης Επιστημονικής Ημερίδας του Ελληνικού Συλλόγου Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών-Ωνάσειο, Δεκέμβριος 2008, ειδικό τεύχος, 30-36, στο http://approaches. primarymusic.gr
 • Papanikolaou, E. (2010). From our of our Voices: Interviewing Diane Austin , Συνέντευξη με την Diane Austin,   Approaches: Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική, 2(1), 25-31. Διαθέσιμο στο http://approaches.primarymusic.gr
 • Παπανικολάου, Ε. (2010). Αρχές Ψυχοδυναμικής Μουσικοθεραπείας στο Πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής, άρθρο, στο: Πολεμικός, Ν., Καΐλα, Μ., Θεοδωροπούλου, Ε., & Στρογγυλός, Β. (επιμ.) Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες. Μια πολυπρισματική προσέγγιση. Αθήνα: εκδόσεις Πεδίο (Συλλογικός Τόμος Πανεπιστημίου Αιγαίου)
 • Παπανικολάου, Ε. (2010). Η Μουσικοθεραπεία GIM ως μέθοδος δημιουργικής ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης,   Αρχεία Νευροψυχολογικής Ιατρικής της Εταιρείας Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού (Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.), 10(3) : 6-8
 • Παπανικολάου, Ε. (2005). Η μέθοδος GIM ως θεραπευτική προσέγγιση σε παιδιά και εφήβους άρθρο, Μουσικοπαιδαγωγικά της ΕΕΜΕ, (τεύχος Νοεμβρίου)
 • Papanikolaou, E. (2003). Music Therapy in Alzheimer’s disease: current applications & implications for future development,  διπλωματική εργασία Master, Roehampton- Surrey, UK (2003) διαθέσιμη στο Younes & Soraya Nazarian Library – Acquisitions Dept., University of Haifa, Israel

Εισηγήσεις, παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια

 • Μουσικοθεραπεία GIM στην Ελλάδα: Δεδομένα και Εξελίξεις στην Ογκολογία, 1ο Διεθνές Συμπόσιο Θεραπειών μέσω Τέχνης, 5th Biennale of Contemporary Art, Θεσσαλονίκη, 17-19 Σεπτεμβρίου 2015
 • Μουσικοθεραπεία στην Ελλάδα: Εξελίξεις και περιορισμοί στην έρευνα και εκπαίδευση, 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ψυχική Υγεία, Τεχνολογία & Τηλεματικές Εφαρμογές, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα, 13-15 Μαρτίου 2015
 • Short GIM sessions in the treatment of adolescents with eating disorders, panel presentation of the book Guided Imagery and Music – A Spectrum of Approach, Grocke, D & Moe, M.(Eds)., 11th European GIM Conference, Berlin, September 2014
 • “Bridging the opposites” εργαστήριο δεκτικής μουσικοθεραπείας, Διεθνές Συνέδριο Σπουδαστών Θεραπευτικών Τεχνών « 4Arts» (Κωνσταντινούπολη, Σεπτέμβριος 2013)
 • GIM therapy with Adolescents with Eating Disorders, εισήγηση στο 22nd AMI Conference, Vancouver, BC, Canada (Ιούνιος 2013)
 • Η Μουσικοθεραπεία στην ψυχική υγεία: σύγχρονες δυνατότητες εφαρμογής σε παιδιά και εφήβους, παρουσίαση, 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Ψυχική Υγεία, Τεχνολογία και Τηλεματικές Εφαρμογές» (μέλος επιστημονικής επιτροπής) Αθήνα, 17-19 Μαΐου 2013
 • Music Therapy, παρουσίαση στο Panhellenic Psychotherapy Colloquium, Hellenic American Education Center, Ελληνοαμερικανική Ένωση (Ιούλιος 2012, στα αγγλικά)
 • Εφαρμογές δεκτικής μουσικοθεραπείας ως θεραπευτική προσέγγιση σε κέντρο ημέρας ψυχοκοινωνικής επανένταξης,       ελεύθερη ανακοίνωση, 4ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Κυλλήνη, Ιούνιος 2012)
 • Α) Μουσικοθεραπεία και Ψυχική Υγεία –B) Μουσικοθεραπεία για Μουσικούς: Στόχοι, προοπτικές και οφέλη, Επιστημονικές διαλέξεις, Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Λίλιαν Βουδούρη, Μέγαρο Μουσικής (προσωπική επιμέλεια κύκλου 4 διαλέξεων με θέμα «Εισαγωγή στη Μουσικοθεραπεία», (Αθήνα, Μάιος 2012)
 • Μουσικοθεραπευτικές εφαρμογές: θεωρία και πράξη, εισήγηση, 37ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, (Hilton, Μάιος 2011)
 • Η συμβολικότητα στη Μουσικοθεραπευτική Διαδικασία, εισήγηση, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δραματοθεραπείας και Παιγνιοθεραπείας (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 26 Νοεμβρίου 2010)
 • Διερευνώντας τρόπους ενεργητικής μουσικής ακρόασης, εργαστήριο μουσικοθεραπείας, Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής “Η τέχνη ως εργαλείο στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις” (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 24-25 Απριλίου 2010)
 • Exploring “active” music listening εργαστήριο δεκτικής μουσικοθεραπείας, Διεθνές Συνέδριο Σπουδαστών Θεραπευτικών Τεχνών « 4Arts» (Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009)
 • Η Μουσικοθεραπεία GIM ως μέθοδος δημιουργικής ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης, (Νοέμβριος 2009) εισήγηση, 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Εταιρείας Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού (Αθήνα,2008)
 • Δεκτική Μουσικοθεραπεία GIM (Guided Imagery & Music) και Ψυχοκοινωνική Επανένταξη: Η μέθοδος ως θεραπευτική προσέγγιση στο κέντρο Ημέρας «Ανέλιξη», επιστημονική ανακοίνωση, 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, (Κρήτη, Μάιος       2008)
 • Μουσικοθεραπεία και Οικογένεια εισήγηση, 11ο Forum Ψυχολογίας «Θεραπευτικές προσεγγίσεις στην οικογένεια» ( University of Indianapolis, 2008)
 • Μουσικοθεραπεία GIM: Η δύναμη του μουσικού ακούσματος» εισήγηση, Συνέδριο «Γέφυρες Πολιτισμού 2006: Καλλιτεχνική Δημιουργία και Προσωπική Ολοκλήρωση» (ΟAKA, 2006)
 • Η Μουσικοθεραπεία στην Ογκολογία, παρουσίαση και εργαστήριο μουσικοθεραπείας, διημερίδα «Κοινωνικός λειτουργός στην Ογκολογία», (Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκ. Άγιος Σάββας, 2006)
 • Μουσική, νους και φαντασία, Εκπαιδευτική Ημερίδα «η Συμβολή της μουσικής στη συναισθηματική, γνωσιακή και προσωπική μας ανάπτυξη» (Κολέγιο Αθηνών, Οκτώβριος 2006)
 • Παρουσίαση νέου θεραπευτικού /μουσικού προγράμματος GIM βασισμένο σε αρχαία ελληνική μουσική. Παρουσίαση,       7ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο GIM (UK, Σεπτέμβριος 2006)
 • «Η Μουσικοθεραπεία στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία», Ημερίδα «Η Τέχνη στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία» (Νοσοκομείο Παίδων Π.& Α Κυριακού, Απρίλιος 2005)